Intro
The MicBurnerz,Amerado (Alright the Beast In Me)
Tubhani Music

RAP 1

Tigofuo aye me brand ambassador me time Aso
Me time ani,sorry me time ni menni yere nni ba oo nti menhwe obi
Yetie medei tie wodea wobete naa naa why u be the wife of Koo Fori
Flow noye poisonous glorious dien ne Accra rap of oak kuma apem a apem beba hu manim a apem beda kye beat a mennye Bismark anor dey Joke
Lemme tell u somtin u dunno mene new flow king
Wohu mea go low
Bo wo mu ase na kyea me wai memme tene me wai wodei nka se nso woye too known
Mope nsem akese3 aa mede mma moogye moho a ennye wai se meeha mo mmm kyere ee mlnye mmore koko oo men pamper mo
Boi nadane carpenter wagye game naboso kyesedan wonte mase wonte meso Kenya ne Obour honhom asi meso nti dei moka no nnye mframa oo nti enfa meho
Ma pollute boys nadwene mede DDT wonka mmra meka mmra cctv dwene ho woante wotee mpo a mapam medei nye deaba deaba yi bi (Amerado)

Hook
Yeah Wen they see me inna de Yard Beast (Amerado)
All em likkle bois dem start to run (run yeah yeah)
And anytime me drop the mic (murder murder) somebody ago dead call me a beast(Amerado eei)
Millitary Man a Beast (BeastAttitude BeastNature)
Dem call me beast (Amerado silencer)
Man a Beast (BeastAttitude BeastNature) Amerado

RAP 2
Dwene se wo dissi Amerado u dey hype am
Atesem tan hunu forget am
Kyere me den wonnye me sir nnye me madam
Edem me flow wompe ma paddy like am
Ka mo tiri abom see the way i do ma tin
Punchlines ne ebe wou twi machine I flow with the passion and the pain within nti na mekye beat a me kille no se wudini yea yea!
Now lemme switch the style up see the way the punch and the metaphors dey pile up Flow no mu bawee nso emmuode pineapple lemme kill dem all before i signout
Okay let see ya bie mu ama mene wo anka wobetumi
Prove the beast wrong na obiaa nnye wo nni emfa wano three yards nkotena badwamu nka nsemfoo woye comedian wagyimi
Wo flow ye below standard
Mene wohyiaa mefa no se buronya bre knockout
Mema wasefuo adwoo dwoo wo na wahu se animguasei ne the result of being a sellout
Memmo woho musuo mfa woho nka me wode wano afre ntokwa meeba aa wodwane
Wodwane Nyame (Amerado) ah

[irp posts=”12654″ name=”NEW MUSIC: Amerado – Beast Attitude (Prod. by Tubhanibeatz)”]

Hook
Ee Wen they see me inna de Yard (Beast)
All em likkle boi dem start to run (run)Amerado
And anytime me drop the mic (murder ) Yeah Yeah somebody ago dead call me a beast
Millitary Man a Beast (Amerado) ei
Dem call me beast
Man a Beast

Beast Morun Murder
Amerado (Military)
Yea Yea
Amerado ei.
Chat Conversation End